Bewindplus Friesland
U krijgt altijd steun
Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Als u niet (meer) in staat bent uw eigen geld te beheren kan BewindPlus Friesland dat voor u doen. Op verzoek van u of uw familie kan het kantongerecht BewindPlus Friesland tot uw bewindvoerder benoemen. De kantonrechter bepaalt wat er onder bewind wordt gesteld. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en uitgaven en regelt alle financiële zaken. Jaarlijks wordt aan u en aan de kantonrechter daarover verantwoording afgelegd.

De volgende werkzaamheden zullen we daarbij verrichten:


Beschermingsbewind is in principe niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u te maken heeft met kleine schulden kan de bewindvoerder trachten om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s), indien deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden. Bij (zeer) problematische schulden zal de schuldsanering echter uit handen gegeven worden en zal er een procedure voor schuldhulpverlening aangevraagd worden bij de schuldhulpverlenende instantie. In de tussentijd kan de bewindvoerder niet voorkomen, dat schuldeisers uw schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen. Denk hierbij aan rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten.

BewindPlus Friesland is aangesloten bij en lid van:
Branchevereniging Horus
Stichting FTI
Copyright 2023: BewindPlus Friesland Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl