Inkomensbeheer

Als u niet (meer) in staat bent uw eigen geld te beheren kunt u er ook voor kiezen om uw inkomen te laten beheren door BewindPlus, zonder dat de kantonrechter er aan te pas komt. U maakt zelf afspraken met de beheerder over welke zaken u uit handen geeft. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Bij deze vorm van budgetbeheer wordt uw inkomen gestort op een beheerrekening. Een beheerrekening wordt geopend nadat u een volmacht heeft getekend dat BewindPlus deze rekening mag openen en beheren en het handtekening formulier van de bank is ondertekend en door de bank is goedgekeurd. Wanneer uw inkomen is gestort op de nieuwe beheerrekening, worden de maandelijkse vaste lasten van deze rekening betaald. Het resterende bedrag wordt overgemaakt naar uw privérekening waarvan u de variabele kosten zoals: telefonie, verzekeringen e.d. zelf kunt betalen.

Afdrukken E-mail

Contact

Telefoon: 058-216 95 95 *
Email: info@bewindplusfriesland.nl

* Bereikbaar op ma, di, do, vrij tussen 10.00 - 12.00 uur

  Wij reageren binnen 2 werkdagen op uw bericht/verzoek 

Bezoekadres

Alleen op afspraak

Zwettestraat 32B

Leeuwarden

Postadres

Postbus 1865

8901 CD  Leeuwarden

BewindPlus Friesland is lid van branchevereniging   en aangesloten bij   en